O nás

Sortiment

<

Služby

ODTAHOVÁ SLUŽBA - PORT4U s.r.o. v souèasné dobì provozuje ètyøi odtahové speciály se kterými se specializujeme na vnitrostátní pøepravu vozidel, assistance NON-STOP, pøepravy pracovních strojù, vysokozdvižných vozíkù a pracovních plošinek. Jeden ze speciálù je upraven na pøepravy luxusních sportovních vozidel v krytém prostoru plošiny.